Respektuj 18

Prevence pití alkoholu u nezletilých – Desatero tipů a rad pro rodiče

Respektovat věkovou hranici pro prodej, podávání a konzumaci alkoholu musí děti i rodiče. Upozorňuje na to kampaň Respektuj 18, kterou organizuje Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s regionálními partnery a Centrem protidrogové prevence a terapie. Kampaň chce změnit dosavadní tolerantní postoj společnosti k dostupnosti alkoholu u dětí. A protože hlavní odpovědnost leží na bedrech dospělých, přinášíme několik tipů a rad, jak s dětmi o alkoholu mluvit.

Léto je tady, zanedlouho začnou prázdniny a s nimi i riziková sezóna experimentování s alkoholem mezi dětmi a mladistvými. Mnozí rodiče tak obzvlášť v těchto dnech stojí před nelehkým úkolem, vysvětlit dětem, že pití alkoholu nepatří mezi známky dospělosti. S pomocí expertů z projektu Respektuj 18!, jsme pro vás připravili tipy a rady, jak na to.

Jděte dětem příkladem

Rozhlédněte se kolem sebe a pozorujte, jak s alkoholem zacházíte vy a lidé z nejbližšího okolí. Vyhněte se vytváření dojmu, že se dokážete bavit a cítit uvolněně pouze po pár skleničkách vína nebo piva, a ukažte svým dětem, že radovat a oslavovat se dá i hrou, výbornou večeří nebo společným výletem.

Nechte děti samostatně rozhodovat

Pokud budete dětem stále jen něco přikazovat nebo zakazovat, mohou předčasné pití alkoholu považovat za formu vzdoru. Jednejte s nimi proto jako s dospělými a učte je nést odpovědnost za jejich rozhodování.

Jednejte tak, jak sami kážete

Mluvit o alkoholu jako o špatném návyku a při rodinných oslavách podávat alkohol i nezletilým, asi není zrovna dobrý příklad. Nastavte pravidla, která zvládnete sami dodržovat. Dbejte na to, aby slova a postoje odpovídaly vašim činům.

Držte se faktů

Zjistěte si objektivní informace o účincích alkoholu na lidský organismus. Nemusíte z alkoholu dělat démona, ke kterému se nikdo nesmí přiblížit ani na metr. Vyhněte se mýtům a nepravdám a připravte si pro děti rozumné argumenty, kterým sami věříte.

Mluvte o alkoholu otevřeně

Dítě obvykle vnímá konzumaci alkoholu u dospělých už v předškolním věku, proto se nebojte na toto téma mluvit průběžně a uvádět zjevné omyly na pravou míru. Výroky jako „panák na kuráž“ nebo „zapíjení žalu“ doplňujte vlastními komentáři, ať se z nich časem nestane stereotyp.

Nenabízejte dětem alkohol

Zákonem stanovená věková hranice pro konzumaci alkoholu má svá opodstatnění a platí i pro zacházení s alkoholem v rodině. Rozhodně se nesnažte podáváním malých dávek alkoholu dítě „otužovat“ a připravovat ho na dospělost. Stanovte jasné hranice a ukažte, že z vašich rukou alkohol nikdy nedostane.

Respektujte jejich kamarády

Pamatujte, že kontakty s vrstevníky jsou pro vaše dítě velmi důležité. Jakkoli se to může zdát těžké, nestavte se mezi něj a jeho kamarády. Frázemi typu „To chceš být stejnej závislák jako tví kámoši?“ si respekt nezískáte. Raději vysvětlete, že pití alkoholu nedělá lidi dospělými nebo samostatnými, obzvlášť pokud se dotyčný neumí bavit a řešit potíže i jinak.

Ptejte se na akce, které chce vaše ratolest navštívit

Zajímejte se o události, kterých se chce vaše dítě zúčastnit, zejména pokud tušíte, že se tam bude pít alkohol. Zeptejte se, v jakém duchu se bude akce odehrávat a kdo s ním půjde. Dejte najevo svoji důvěru, podpoříte tak jeho rozhodování. Otevřeně si s dítětem o pití alkoholu promluvte.

Pomozte zvládat těžkosti dospívání

Učte děti přijímat každodenní vítězství i prohry bez návykových látek. Pomozte jim naučit se zvládat i negativní stránky života a pocity s nimi spojené.

Ověřte si, že jde i škola příkladem

Ze školy by si děti měly odnést objektivní informace o účincích alkoholu a rizicích předčasného užívání a nadužívání. Budou také vědět, kam se případně obrátit o pomoc. Nejlépe podpoříte snažení školy tím, že budete při výchově usilovat o stejné postoje. Současně se ve škole raději sami informujte, že s dětmi na toto téma mluví.

Nečekejte na další akci, informujte se hned!

Problematika mladistvých a alkoholu

Alkohol a mladiství

Rady a tipy pro rodičea prodejce alkoholu

Rady a tipy