Respektuj 18

Rady a tipy

Respektovat věkovou hranici pro prodej i podávání alkoholu je důležité. Konzumace alkoholu není jen záležitostí dítěte, které se napije, ale především dospělého, který mu alkohol poskytne či zprostředkuje. Nebuďme k užívání alkoholu mladistvými lhostejní a laxní.

Rady a tipy rodičům

Ne nadarmo se říká, že zakázané ovoce chutná nejlépe. Alkohol je pro děti a mladistvé právě takovým lákadlem. Tato psychoaktivní látka může při nevhodném užívání způsobovat stejné osobní a společenské škody jako ostatní drogy. Nelehká úloha nás dospělých je dětem vysvětlit, že se jejich dětství a dospívání obejde bez alkoholu, a vybudovat v nich postoj, který je nebude ohrožovat na zdraví a životě a naučí je s alkoholem správně nakládat.

Rady a tipy

Jak s potomkem o alkoholu mluvit?

Se svými nezletilými dětmi mluvte o alkoholu otevřeně. Připravte se však na to, že naučit dítě zodpovědnému přístupu k alkoholu může být někdy náročné. Stojíte před nesnadným úkolem, jak svému potomkovi vysvětlit, že ještě nenastal ten správný čas, aby alkohol do svého života pouštěl.

 

Vybrané rady a tipy

  Váš postoj k alkoholu je rozhodující 

  Zkuste se podívat na to, jak s alkoholem ve svém životě zacházíte vy a lidé v nejbližším okolí vašeho dítěte. Bude vám pak jasné, jaká nepsaná pravidla a postoje ve vztahu k alkoholu pravděpodobně uplatňuje vaše dítě. Pokud je dítě například pravidelně přítomno oslav, smutných událostí nebo běžných chvil oddechu, které zahrnují konzumaci alkoholu, naučí se považovat tuto formu radování, truchlení či odpočívání za běžnou. Pokud navíc platí, že čím více dospělý pije, tím uvolněnější je (raduje se, vypláče se, odpočine si), v dítěti se vytváří přesvědčení, že bez alkoholu nelze zažívat a vyjadřovat opravdový cit, nelze se opravdu radovat z úspěchu a vítězství, ani vyrovnat se ztrátou, prohrou, vztekem či napětím.

  Jaký je váš postoj k dospívání vašeho potomka? 

  Pokud se otevřeně zamyslíte nad tím, jak přistupujete k tomu, že vaše dítě spěje k dospělosti a samostatnému rozhodování, budete schopni rozpoznat, jakou roli hraje v jeho osamostatňování konzumace alkoholu. Pokud máte snahu svého potomka především chránit, je možné, že mu nedáváte dostatek příležitostí se samostatně rozhodovat. Dítě pak dosahuje iluze dospělosti například tím, že „dělá to, co dospělí“, tedy pije alkohol. Podpořte svého potomka v samostatném rozhodování tam, kde je ho již bezpečně schopen.

  Pokud však rozhodování necháváte výhradně na něm, může vám unikat, jak prožívá své dospívání. Nenechte se zmást a odradit tím, že od určitého věku se vyhýbá komunikaci o sobě. Ve skutečnosti vaši pozornost potřebuje možná víc, než kdy jindy. Připravte se na to, že součástí cesty k dospělosti je i odpor k autoritám a tedy i té vaší. Pití alkoholu se může v životě nezletilého objevit i jako vyjádření postoje „budu si dělat, co chci“. Poskytněte mu jinou příležitost k odporu než sebeničení a překračování zákona.

  Jak se připravit na konverzaci o alkoholu se svým dítětem? 

  Nejdříve si ujasněte svůj postoj k alkoholu. Není až tak důležité, zda alkohol konzumujete či nikoli. Důležité je mít svůj postoj ujasněný, tak aby to, co se chystáte svému dítěti povědět, bylo v souladu s tím, jak vás vidí jednat. Pokud své zacházení s alkoholem vnímáte v určitých ohledech jako problematické, vaše dítě by to mělo od vás slyšet.

  Zjistěte si objektivní informace o účincích alkoholu na lidský organismus.

  Odpovězte si sami pro sebe, proč je dobré, aby lidé konzumovali alkohol až od 18 let. Buďte pokud možno věcní, co se týká faktů. Buďte vnímaví k potřebám dítěte, co se týká vlastního rozhovoru.

  Mějte na paměti, že alkohol má své osvědčené účinky (opravdu například umí poskytnout úlevu od úzkosti nebo stresu). Pokud se snažíte své dítě varovat před riziky, nezastrašujte jej mýty a nepravdami.

  Nezapomínejte, že každý člověk reaguje na účinky alkoholu různě (u někoho naopak může úzkost prohloubit). Čas na to zjistit jak vaše dítě reaguje na účinky alkoholu, přijde až po 18 roce.

   

  Kdy začít mluvit s dítětem o alkoholu? 

  Alkohol je u nás legální a běžně dostupný. Dítě se s tématem konzumace alkoholu potká poměrně brzy, pokud ne ve vaší rodině, tak určitě mezi vrstevníky, třeba již v mateřské školce. Mluvit s vaším dítětem o alkoholu je tedy dobré od chvíle, kdy je zjevné, že dítě toto téma vnímá.

  Alkohol je součástí celé řady společenských rituálů a předmětem reklamy. Je dobré mluvit s dítětem o konzumaci alkoholu průběžně a uvádět zjevné omyly na pravou míru. Ve společnosti koluje celá řada zvyklostí, které mohou bez vašeho komentáře vychovávat vaše dítě jinak, než sami zamýšlíte (například „panák na kuráž“, „zapíjení žalu“ „medializované oslavy sportovních vítězství, zahrnující záběry opilých hrdinů…“).

  Buďte svému dítěti vzorem 

  Pokud chcete své dítě dobře podpořit ve zdravých postojích a chování ve vztahu k alkoholu, nejvíce pomůžete tím, půjdete-li mu příkladem. Dbejte na to, aby vaše dítě mohlo zažívat radost a úspěch přímo, bez dalších podpůrných prostředků. Nejlépe mu tuto zkušenost poskytnete tím, že vás uvidí radovat se a slavit i jinak, než s podporou alkoholu.

  Je dobrý nápad, aby dítě okusilo alkohol doma z rukou rodičů? 

  Zákonem stanovená věková hranice pro konzumaci alkoholu má svá opodstatnění a platí i pro zacházení s alkoholem v rodině. Vycházet z představy, že vaše dítě lze od útlého věku v určitém smyslu „otužovat“ tím, že mu bude podáván alkohol rodičem, je nebezpečné. Naopak to, jak s alkoholem zacházíte vy sami, je pro dítě rozhodující.

  Velmi užitečné je dítě zavčasu poučit o účincích alkoholu a zásadách jeho bezpečného užívání.

  Potomek následuje své vrstevníky 

  Je pravděpodobné, že prostřednictvím svého potomka budete čelit tlaku vrstevnické skupiny a společnosti obecně. Pokud budete chtít vašeho potomka v tomto případě ovlivnit, mějte na paměti, že jeho kontakt s vrstevníky a pozice ve vrstevnické skupině jsou pro něj velmi důležité. Jakkoli to může být těžké, nestavte se mezi něj a jeho vrstevníky tím, že budete hodnotit lidi, se kterými se váš potomek stýká. Třeba tvrzením: „To chceš být stejnej závislák jako…?!“, dosáhnete spíše odporu než pochopení toho, o co vám jde. Zkuste svému potomkovi vysvětlit, že dospělost daná věkem není zárukou správných rozhodnutí. Jinými slovy to, že někdo může pít alkohol, ještě neznamená, že ho to činí dospělým a samostatným, zvláště pokud není schopen se bavit a řešit potíže bez pití.

  Jak dítě připravit na odmítnutí alkoholu mezi vrstevníky?  

  To jak zažívá vaše dítě přijetí vrstevníky, které samo považuje za důležité, je pro něj v období dospívání velmi důležité. Nejvíce své dítě podpoříte tím, že jej od počátku povedete ke svébytnému rozhodování.

  Důležité je, aby se vaše dítě naučilo bavit a být zábavné bez nutnosti užívat alkohol. Nebo obráceně, usilujte o to, abyste se svými postoji a výchovou vyhnuli zažitým mýtům, že konzumací alkoholu lze dosáhnout větší zábavy a uvolnění než bez něj. Alkohol tyto zážitky poskytnout umí. Stejně tak je člověk schopen jich dosáhnout bez použití látek.

  Schopnost dosahovat uvolnění je pro nás důležitá. Pokud ji ovládáme bez použití látek, můžeme spoléhat sami na sebe. Můžeme-li v tomto ohledu spoléhat sami na sebe, je pro nás představitelnější, že zvládneme i budoucí životní výzvy.

  Co dělat, když chce dítě pustit na akci, o které se domnívám, že bude spojena s konzumací alkoholu?  

  Při rozhodování, zda dítě na takovou akci pustit či nikoli je užitečné s ním probrat s kým a s jakým cílem se na akci chystá. Pokuste se s ním probrat, jak se hodlá bavit a co bude dělat, pokud se bavit nebude. Je důležité, abyste věděli, jak se o sebe vaše dítě postará a mohli mu v tom důvěřovat. Pokud Vaše dítě bude vědět, že mu důvěřujete, podpoří to jeho svébytné rozhodování.

  Pokud víte, že akce je založená na konzumaci alkoholu, nebo je konzumace alkoholu jejím hlavním cílem nemá na ní dospívající do 18 let co dělat.

  V každém případě by mělo vaše dítě být poučeno o účincích alkoholu a rizicích spojených s jeho užíváním. Užitečné je, aby vědělo kam se obrátit pro pomoc.

  Pomozte zvládnout těžkosti dospívání  

  Jedním z nejvýznamnějších úkolů dětství a dospívání je naučit se odolávat těžkostem. Život je navíc plný výzev s nejasným koncem. Učte svoje děti přijímat každodenní vítězství i prohry bez návykových látek. Pomozte jim naučit se přijímat i negativní stránky života a pocity s nimi spojené bez návykových látek ale pomocí vlastních zdrojů. Nejlépe tak, že děti uvidí, jak se vy sami s těmito pocity vyrovnáváte. Ukažte jim, že není nutné snažit se „nemít pocity“ jako vztek, smutek, strach či nejistota. Poskytněte svému dítěti dostatek prostoru pro to, aby mohlo vidět a chápat, co prožíváte a jak, aniž byste svým prožíváním jakkoli manipulovali.

  Jakou roli hraje v budování postojů k alkoholu škola? Co od ní může rodič čekat?  

  Děti se s tématem předčasné konzumace a nadužívání alkoholu v rámci školy setkají. Velmi pravděpodobně v rámci prevence rizikového chování, kterou je každá škola ze zákona povinna realizovat. Děti se dovědí objektivní informace o účincích alkoholu a rizicích jeho předčasného užívání a nadužívání. Seznámeny by také měli být s tím, kam se případně obrátit o pomoc. Škola by měla usilovat o utváření takových postojů dětí, které umožní dítěti se svébytně rozhodovat a odolávat případnému tlaku vrstevníků.

  Nejlépe podpoříte snažení školy tím, že budete při výchově svého dítěte usilovat o stejné postoje. Bez tohoto souladu neleze na zaručený účinek prevence ve škole spoléhat.

  Moje dítě s alkoholem experimentuje  

  Mezi nejčastější důvody, které stojí za experimentování dětí s alkoholem, můžeme řadit hledání vlastní dospělé identity, testování hranic autority dospělých, společenské konvence uplatňované v životě vrstevnické skupiny, ale i možnou rozvíjející se závislost na návykových látkách. Zkuste o alkoholu se svými potomky otevřeně mluvit. Buďte však připraveni na to, že děti mohou na vaše snahy reagovat odmítavě, situaci zlehčovat, zlobit se a vztekat. Taková situace ve vás někdy může vyvolat pocity viny, selhání, vzteku či bezmoci. Snažte se ale zachovat klid. Buďte odvážní, nezavírejte před problémy oči a zahoďte stud. Bude-li to vážnost situace vyžadovat, vyhledejte pomoc odborníka. Vaše děti vás mohou potřebovat právě teď, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Pomozte jim.

Další informace

Knihy

O rodičích, dětech a drogách

(Martin Hajný, Praha, Grada 2001)

Návykové chování a závislost

(Karel Nešpor, Praha, Portál 2000)

Poradna

P-centrum CPPT, o. p. s.
Plachého 6, Plzeň
tel.: 377 220 325
e-mail: prevence@cppt.cz