Respektuj 18

Rady a tipy

Respektovat věkovou hranici pro prodej i podávání alkoholu je důležité. Konzumace alkoholu není jen záležitostí dítěte, které se napije, ale především dospělého, který mu alkohol poskytne či zprostředkuje. Nebuďme k užívání alkoholu mladistvými lhostejní a laxní.

Rady a tipy prodávájícím

Zákaz prodeje a podávání alkoholu osobám mladším 18 let je uložen v zákoně a platí pro všechny prodejce. Pokud stojíte na straně zákona, pomozte nám zajistit, že se k dětem a mladistvým alkohol opravdu nedostane. Zjistěte, jak jednat v problematických situacích.

Zákony o prodeji alkoholu

Problematiku prodeje alkoholu řeší zejména zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Ten zakazuje prodej alkoholu osobám mladším 18 let. Tomu, kdo prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, hrozí pokuta 50 tisíc až půl milionu korun.

Omezení týkající se alkoholu obsahuje také zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V Listině základních práv a svobod (čl. 31) je pak zakotveno základní právo každého na ochranu zdraví. Můžeme tedy říci, že ochrana mladistvých před alkoholem je u nás zakotvena na ústavní úrovni.

 

Vybrané rady a tipy

Kluk nebo holka vypadají mladší než 18 let a kupují si alkohol  

Pokud máte pochybnost o věku zákazníka, máte ze zákona právo žádat po něm doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Zákon stojí na vaší straně. Jestliže alkohol nezletilému prodáte (nebo podáte), zákon na vaší straně stát nebude.

Alkohol si kupuje parta, ve které je viditelně několik mladších 18 let  

Pokud máte tušení, že někdo chce alkohol koupit nebo objednat pro nezletilého, máte právo ho odmítnout. Vyjádřit takový postoj je velmi důležité.

Nezletilý tvrdí, že kupuje alkohol pro rodiče  

Pokud nezletilý tvrdí, že kupuje alkohol pro rodiče, uděláte nejlépe, pokud mu řeknete, že si pro alkohol musí rodiče přijít sami.

Nezletilý nemá občanský průkaz, ale má jiný doklad  

Zákon praví, že za doklad totožnosti lze bezpečně považovat pouze občanský průkaz a cestovní pas. Pokud budete respektovat jiný doklad, musí být úřední a obsahovat dostatek údajů k identifikaci (především fotku a datum narození – ideálně řidičský průkaz nebo karta ISIC).

Další informace

Knihy

O rodičích, dětech a drogách
(Martin Hajný, Praha, Grada 2001)

Návykové chování a závislost
(Karel Nešpor, Praha, Portál 2000)

Poradna

P-centrum CPPT, o. p. s.
Plachého 6, Plzeň
tel.: 377 220 325
e-mail: prevence@cppt.cz