Respektuj 18

Rady a tipy

Respektovat věkovou hranici pro prodej i podávání alkoholu je důležité. Konzumace alkoholu není jen záležitostí dítěte, které se napije, ale především dospělého, který mu alkohol poskytne či zprostředkuje. Nebuďme k užívání alkoholu mladistvými lhostejní a laxní.

Rady a tipy rodičům

Ne nadarmo se říká, že zakázané ovoce chutná nejlépe. Alkohol je pro děti a mladistvé právě takovým lákadlem. Tato psychoaktivní látka může při nevhodném užívání způsobovat stejné osobní a společenské škody jako ostatní drogy. Nelehká úloha nás dospělých je dětem vysvětlit, že se jejich dětství a dospívání obejde bez alkoholu, a vybudovat v nich postoj, který je nebude ohrožovat na zdraví a životě a naučí je s alkoholem správně nakládat.

Jak s potomkem o alkoholu mluvit?

Se svými nezletilými dětmi mluvte o alkoholu otevřeně. Připravte se však na to, že naučit dítě zodpovědnému přístupu k alkoholu může být někdy náročné. Stojíte před nesnadným úkolem, jak svému potomkovi vysvětlit, že ještě nenastal ten správný čas, aby alkohol do svého života pouštěl.

 

Vybrané rady a tipy

Váš postoj k alkoholu je rozhodující  

Zkuste se podívat na to, jak s alkoholem ve svém životě zacházíte vy a lidé v nejbližším okolí vašeho dítěte. Bude vám pak jasné, jaká nepsaná pravidla a postoje ve vztahu k alkoholu pravděpodobně uplatňuje vaše dítě. Pokud je dítě například pravidelně přítomno oslav, smutných událostí nebo běžných chvil oddechu, které zahrnují konzumaci alkoholu, naučí se považovat tuto formu radování, truchlení či odpočívání za běžnou. Pokud navíc platí, že čím více dospělý pije, tím uvolněnější je (raduje se, vypláče se, odpočine si), v dítěti se vytváří přesvědčení, že bez alkoholu nelze zažívat a vyjadřovat opravdový cit, nelze se opravdu radovat z úspěchu a vítězství, ani vyrovnat se ztrátou, prohrou, vztekem či napětím.

Jaký je váš postoj k dospívání vašeho potomka?  

Pokud se otevřeně zamyslíte nad tím, jak přistupujete k tomu, že vaše dítě spěje k dospělosti a samostatnému rozhodování, budete schopni rozpoznat, jakou roli hraje v jeho osamostatňování konzumace alkoholu. Pokud máte snahu svého potomka především chránit, je možné, že mu nedáváte dostatek příležitostí se samostatně rozhodovat. Dítě pak dosahuje iluze dospělosti například tím, že „dělá to, co dospělí“, tedy pije alkohol. Podpořte svého potomka v samostatném rozhodování tam, kde je ho již bezpečně schopen.

Pokud však rozhodování necháváte výhradně na něm, může vám unikat, jak prožívá své dospívání. Nenechte se zmást a odradit tím, že od určitého věku se vyhýbá komunikaci o sobě. Ve skutečnosti vaši pozornost potřebuje možná víc, než kdy jindy. Připravte se na to, že součástí cesty k dospělosti je i odpor k autoritám a tedy i té vaší. Pití alkoholu se může v životě nezletilého objevit i jako vyjádření postoje „budu si dělat, co chci“. Poskytněte mu jinou příležitost k odporu než sebeničení a překračování zákona.

Buďte svému dítěti vzorem  

Pokud chcete své dítě dobře podpořit ve zdravých postojích a chování ve vztahu k alkoholu, nejvíce pomůžete tím, půjdete-li mu příkladem. Dbejte na to, aby vaše dítě mohlo zažívat radost a úspěch přímo, bez dalších podpůrných prostředků. Nejlépe mu tuto zkušenost poskytnete tím, že vás uvidí radovat se a slavit i jinak, než s podporou alkoholu.

Potomek následuje své vrstevníky  

Je pravděpodobné, že prostřednictvím svého potomka budete čelit tlaku vrstevnické skupiny a společnosti obecně. Pokud budete chtít vašeho potomka v tomto případě ovlivnit, mějte na paměti, že jeho kontakt s vrstevníky a pozice ve vrstevnické skupině jsou pro něj velmi důležité. Jakkoli to může být těžké, nestavte se mezi něj a jeho vrstevníky tím, že budete hodnotit lidi, se kterými se váš potomek stýká. Třeba tvrzením: „To chceš být stejnej závislák jako…?!“, dosáhnete spíše odporu než pochopení toho, o co vám jde. Zkuste svému potomkovi vysvětlit, že dospělost daná věkem není zárukou správných rozhodnutí. Jinými slovy to, že někdo může pít alkohol, ještě neznamená, že ho to činí dospělým a samostatným, zvláště pokud není schopen se bavit a řešit potíže bez pití.

Pomozte zvládnout těžkosti dospívání  

Jedním z nejvýznamnějších úkolů dětství a dospívání je naučit se odolávat těžkostem. Život je navíc plný výzev s nejasným koncem. Učte svoje děti přijímat každodenní vítězství i prohry bez návykových látek. Pomozte jim naučit se přijímat i negativní stránky života a pocity s nimi spojené bez návykových látek ale pomocí vlastních zdrojů. Nejlépe tak, že děti uvidí, jak se vy sami s těmito pocity vyrovnáváte. Ukažte jim, že není nutné snažit se „nemít pocity“ jako vztek, smutek, strach či nejistota. Poskytněte svému dítěti dostatek prostoru pro to, aby mohlo vidět a chápat, co prožíváte a jak, aniž byste svým prožíváním jakkoli manipulovali.

Moje dítě s alkoholem experimentuje  

Mezi nejčastější důvody, které stojí za experimentování dětí s alkoholem, můžeme řadit hledání vlastní dospělé identity, testování hranic autority dospělých, společenské konvence uplatňované v životě vrstevnické skupiny, ale i možnou rozvíjející se závislost na návykových látkách. Zkuste o alkoholu se svými potomky otevřeně mluvit. Buďte však připraveni na to, že děti mohou na vaše snahy reagovat odmítavě, situaci zlehčovat, zlobit se a vztekat. Taková situace ve vás někdy může vyvolat pocity viny, selhání, vzteku či bezmoci. Snažte se ale zachovat klid. Buďte odvážní, nezavírejte před problémy oči a zahoďte stud. Bude-li to vážnost situace vyžadovat, vyhledejte pomoc odborníka. Vaše děti vás mohou potřebovat právě teď, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Pomozte jim.

Další informace

Knihy

O rodičích, dětech a drogách
(Martin Hajný, Praha, Grada 2001)

Návykové chování a závislost
(Karel Nešpor, Praha, Portál 2000)

Poradna

P-centrum CPPT, o. p. s.
Plachého 6, Plzeň
tel.: 377 220 325
e-mail: prevence@cppt.cz