Respektuj 18

Alkohol a mladiství

Ačkoliv je alkohol běžnou součástí naší společnosti, jedná se o psychoaktivní látku, která mladý organismus významně ohrožuje. Dítě je zvídavé a učí se z chování dospělých.

Pokud v jeho okolí funguje alkohol například jako společník při oslavách nebo jako prostředek úlevy od stresu, jen obtížně se učí přijímat rozmanité stránky života bez dalších podpůrných látek.

Úkolem dospělých je předat dětem postoje vedoucí k zodpovědnému zacházení s alkoholem.

Alkohol a mladiství

Současná situace

Alkohol je legální psychoaktivní látka, jejíž užívání může mít pro mladý organismus vážné následky. Až bude vaše dítě zletilé, naučte ho zacházet s alkoholem tak, aby neohrožovalo sebe ani ostatní. Do té doby mějte na paměti tato rizika.

Děti se často poprvé setkají s alkoholem už před 15. rokem svého života.

Děti často vnímají alkohol ne jako rizikovou psychoaktivní látku, ale pouze jako nástroj zábavy.

Podle výzkumů jen 9 % dospělých zasáhne v případě, že je svědkem prodeje alkoholu nezletilým.

Problémy způsobené užíváním alkoholu mladistvými

Ztráta kontroly

Alkohol snižuje sebekontrolu a ovlivňuje pud sebezáchovy. Může stupňovat agresivitu a zesilovat prožívané emoce. Zvyšuje se například riziko sexuálního zneužití, sebepoškozování nebo nechtěného těhotenství.

Riziko poškození mozkových buněk

Proces vývoje mozku pokračuje až do 21 let. Užívání alkoholu v raném věku může vývoj mozkových buněk trvale poškodit.

Rozvoj syndromu závislosti

Opakovaným užíváním alkoholu se u mladistvých může rychle rozvinout závislost, která má hluboké následky v tělesné i duševní rovině.

Zvýšená tendence riskovat

Již malé množství alkoholu může u mladistvých vést k výraznému zkreslení vnímání. Mladiství pak špatně odhadují své síly a riskují. I při běžných činnostech jim tak hrozí zranění.

Nebezpečí vážných onemocnění

Nadměrné užívání alkoholu může způsobit vážná onemocnění jater, trávicího a nervového systému. Na dětský organismus má navíc ve srovnání s dospělým škodlivý vliv už výrazně menší množství alkoholu.

Otrava alkoholem

Organismus ve vývoji alkohol špatně odbourává. Může dojít až k otravě alkoholem s fatálními důsledky.

 

Buďme zodpovědní a naučme se zasáhnout

Rodiče

Jsem rodič

Co doporučit svému nezletilému dítěti?Co dělat, když užívá alkohol?

Rady rodičům
Prodávájící

Jsem prodejce

Co říkají zákony? A co dělat,když chce alkohol koupit mladistvý?

Rady prodávajícím