Respektuj 18

Více než polovina pacientů se závislostí se potýká s dalšími problémy

Nejčastější je tento souběh diagnóz u závislých na alkoholu. studie, kterou provádí Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s řadou nízkoprahových a léčebných zařízení v ČR. Studie hodnotí vývoj psychiatrické symptomatologie u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách.

Více zde.

Nečekejte na další akci, informujte se hned!

Problematika mladistvých a alkoholu

Alkohol a mladiství

Rady a tipy pro rodičea prodejce alkoholu

Rady a tipy