Respektuj 18

Projekt Respektuj 18!

Naším cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým.

Projekt je výsledkem spolupráce Magistrátu města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie. Již od roku 2013 se úspěšně podílíme na osvětě mladých i dospělých. Od roku 2016 je partnerem projektu také Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podporu nám vyjádřily známé a respektované osobnosti a pomáhají nám šířit základní sdělení – respektování věkové hranice pro prodej a podávání alkoholických nápojů a snížení tolerance k pití alkoholu mladistvými.

O projektu

Projekt oceněn:

Projekt podporují: