Respektuj 18

Rady a tipy

Respektovat věkovou hranici pro prodej i podávání alkoholu je důležité. Konzumace alkoholu není jen záležitostí dítěte, které se napije, ale především dospělého, který mu alkohol poskytne či zprostředkuje. Nebuďme k užívání alkoholu mladistvými lhostejní a laxní.

Rady a tipy prodávajícím

Zákaz prodeje a podávání alkoholu osobám mladším 18 let je uložen v zákoně a platí pro všechny prodejce. Pokud stojíte na straně zákona, pomozte nám zajistit, že se k dětem a mladistvým alkohol opravdu nedostane. Zjistěte, jak jednat v problematických situacích.

Rady a tipy

Proč se zajímat

Alkohol je pouze pro dospělé. Mladý organizmus na alkohol reaguje jinak než ten dospělý a podnapilý může snáze ohrozit sebe i ostatní.

Věděli jste například, že vývoj mozku pokračuje až do 21 let? Užívání alkoholu v raném věku může vývoj mozkových buněk trvale poškodit. Alkohol u dětí a mladistvých snižuje sebekontrolu a vede k výraznému zkreslení vnímání, takže pak špatně odhadují své síly a zbytečně riskují.

I proto zákon jasně zakazuje prodávat a podávat alkohol osobám mladším 18 let. Při jeho porušení hrozí:

 • Pokuta až do výše 2 milionů Kč
 • Zákaz činnosti až na dva roky
 • Zvýšené kontroly ze strany Policie ČR, ČOIky, aj.
 • Poškození dobrého jména provozovny

 

Vybrané rady a tipy

  Jak mám odhadnout, že zákazníkovi již bylo 18 let? 

  Dobře víme, že ve většině případů je těžké určit věk zákazníka. Proto vám přinášíme jednoduchou pomůcku, jak určit, koho při nákupu zkontrolovat. Věk osmnáct let se těžko určuje, proto si připočtěte tři roky a dostanete věk 21 let. U každého mladého zákazníka zkuste určit, zda mu je více nebo méně než 21 let. Je to jednodušší, než rozlišovat mezi náctiletými. Pokud si myslíte, že je mu méně než 21 let, poproste ho při nákupu alkoholu o občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

  Někteří zletilí vypadají mladší, než jsou, ale určitě jim nebude vadit doložit svůj věk. Naopak nezletilí, kteří vypadají na 20 let, okamžitě znervózní, když po nich budete chtít doložit věk. Tak rychle poznáte, komu prodat alkohol a komu ne. Vždy však platí, že pokud si nejste jisti, poproste zákazníka o doložení věku. Zákon je na vaší straně.

  Kdy můžu po zákazníkovi požadovat občanský průkaz? 

  Vždy, když si nebudete jisti, že mu bylo 18 let. Prokázání zletilosti je dobrovolné, pokud odmítne zákazník doložit plnoletost, pak mu alkohol prodat nemůžete.

  Jak mám požádat o občanský průkaz? 

  Požadavek formulujte jasně a přesně, aby se mladiství nemohli vymlouvat. Doložení věku při nákupu alkoholu by mělo být samozřejmostí a není třeba o tom nějak dlouze diskutovat. Ostatně, je to otázka chvilky a každý dospělý to ochotně udělá. Vymlouvají se jen nezletilí.

   

  Tip: Nepoužívejte otázky typu „Osmnáct už bylo?“ či „Už je vám 18?“ Odpověď stejně znáte. Pokaždé vyžadujte doklad s fotografií a datem narození.

  Nezletilý nemá občanský průkaz, ale má jiný doklad 

  Zákon praví, že za doklad totožnosti lze bezpečně považovat pouze občanský průkaz a cestovní pas. Pokud budete respektovat jiný doklad, musí být úřední a obsahovat dostatek údajů k identifikaci (především fotku a datum narození – ideálně řidičský průkaz nebo karta ISIC).

  Jak správně kontrolovat věk? 

  Věk zákazníků nekontrolujte letmo, ale poctivě. Někteří mladiství můžou zkoušet taktiku, kdy pouhé vytažení dokladu považují za dostačující důkaz o své plnoletosti. Nenechte se oklamat suverénním jednáním a pokaždé průkaz zkontrolujte.

  Co dělat, když zákazník odmítne ukázat doklad totožnosti? 

  Je to jednoduché. Bez doloženého věku platným průkazem totožnosti neprodávejte alkohol žádnému zákazníkovi, který je podle vašeho úsudku nezletilý. Alkohol schovejte pod pult, nebo odložte za sebe. V krajním případě přivolejte ochranku, kolegy či vedoucího nebo Policii. Jakmile nezletilý zákazník pozná, že mu alkohol opravdu neprodáte, nebude mít důvod nadále to zkoušet.

  Jak mám postupovat, když odhalím pokus nezletilého o nákup alkoholu? 

  Nezletilému zákazníkovi můžete prodat vše ostatní kromě alkoholu a cigaret a chovat se k němu nadále jako k jakémukoliv jinému zákazníkovi. Po domluvě s kolegy či vedoucím prodejny můžete o situaci informovat ostatní, například je upozornit, že tito konkrétní nezletilí chodí do prodejny/restaurace pravidelně.

  Důležité je, že jste alkohol neprodali a zastavili jste tak pokus o protizákonný čin. Tím jste splnili svou povinnost.

  Jak můžu vyřešit situaci, abych zákazníka neurazil nebo nevyprovokoval k agresivnímu chování? 

  Ani velice slušné jednání není vždy zárukou bezproblémové komunikace se zákazníkem. Jste však v právu, a tak si stůjte za svým. Důsledně vyžadujte doložení věku mladého zákazníka při nákupu alkoholu. Odvolat se přitom můžete na zákon! V případě pochybností zavolejte svého vedoucího.

  Upozorněte nezletilého, že jen děláte svoji práci a žádné dohadování ani agresivní chování na situaci nic nemění. Cítíte-li se nejistě, zavolejte si na pomoc kolegu či vedoucího.

  Jaké jsou nejčastější triky nezletilých? 

  Nezletilí nakupují v partě,

  Nezletilý tvrdí, že alkohol kupuje pro rodiče/došpělé,

  Nezletilý chce využít fronty/frmolu v obchodě či restauraci,

  „Dnes mám narozeniny trik“,

  Nezletilý je až podezřele milý, příjemný,

  Nezletilý se snaží vypadat jako dospělí (make-up, oblečení, starosti, atd.),

  A řada dalších…

Další informace

Knihy

O rodičích, dětech a drogách

(Martin Hajný, Praha, Grada 2001)

Návykové chování a závislost

(Karel Nešpor, Praha, Portál 2000)

Poradna

P-centrum CPPT, o. p. s.
Plachého 6, Plzeň
tel.: 377 220 325
e-mail: prevence@cppt.cz